23.11.2021 12:56

EV: Koliku razliku u autonomiji uslovljava zimsko ili letnje vreme u kom se vozi?

Baterije nikako ne vole hladnoću. To važi nezavisno od toga u kom se uređaju, spravi nalaze, pa se dakle odnosi i na ona pakovanja koja su ugrađena u automobile. Redakcija francuskog lista L’Automobile je odlučila da proveri podatke vezane za domet hibridnog Golfa koji nosi odrednicu e-Hybrid, s jednim punjenjem ćelija u različitim temperaturnim uslovima. Rezultati su zanimljivi.


Dakle, za koliko tačno se na automoniju i potrošnju goriva električnog ili plug-in hibridnog vozila odražava temperatura vazduha? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, novinari francuskog lista su iskoristili testni automobil Volkswagen Golf e-Hybrid. Merenja su vršena tokom leta na temperaturi od 24 C ° (jun 2021.) i tokom zime kada je napolju bilo 4 C ° (decembar 2020).
 

Rezultati eksperimenta koje navode novinari su sledeći. Kada bismo se oslonili na merenje utrošene energije za dopunu baterije, kao i na vreme potrebno za dopunu tokom zime i tokom leta, onda bismo mogli da zaključimo da su razlike u autonomiji značajne, zavisno od toga da li se elektrifikovani model koristi u toplom ili svežem vremenu.

Zaista, kada je napolju 4 ° C, nemački automobil gubi na autonomiji pet kilometara, što je minus od oko 13% na otovorenom putu, dok je problem i veći na autoputu (-17%). Međutim, stvari postaju još očiglednije u urbanim sredinama gde u bešumnom režimu, ova verzija Golfa ostaje kratka za 21% dometa, odnosno, umesto 48 kilometara letnje autonomije, nudi samo 38 kilometara zimi. Ovo su svakako razlike koje ne mogu biti zanemarene u svakodnevnoj eksploataciji.

Drugi važan zaključak koji je proizašao iz originalnog napora koji su uložile kolege sa zapade Evrope se ogleda u jasno opaženom povećanju potrošnje pri zimskoj eksploaciji hibrida, onda kada je baterija dosegla minimalni nivo dopunjenosti, pa se vozilo prebacuje u režim hibridnog rada.

Očitana razlika se kreće u intervalu od 5 do 10% zavisno od načina eksploatacije, što sugeriše da u hladnom vremenu baterija nije u stanju da obezbedi dovoljnu količinu energije za električni motor koji bi potom rasteretio kolegu s unutrašnjim sagorevanjem goriva, u jednakoj meri u kojoj to redovno čini kada je napolju toplo (24 ° C). Imajući to u vidu, a zarad sprovođenja rigoroznih poređnja i zbog ostalih uobičajenih merenja, sva te vrednosti su pribeležene bez da se koristi sistem za provetravanje vozila. Tako tokom zime nije korišćeno grejanje, ali ni leti nije aktiviran uređaj za klimatizaciju kako bi rashladio kabinu!

Uostalom, evo dobijenih rezultata za Golf e-Hybrid:

  DO 24 ° C DO 4 ° C
ELEKTRIČNA AUTONOMIJA U GRADU 48 KM 38 KM -21%
Električna autonomija put 38 km 33 km -13%
Električna autonomija autoput 30 km 25 km -17%
Puna dopuna 12.1 kWh 11.8 kWh -2.5%
Vreme utrošeno tokom dopune 6:31 6:31
Potrošnja s praznom baterijom grad 6.4 l / 100 km 6.7 l / 100 km + 5%
Prazna baterija – otvoren drum 6.1 l / 100 km 6.7 l / 100 km + 10%
Prazna baterija – autoput 7.1 l / 100 km 7.6 l / 100 km + 7%
Prosek s praznom baterijom 6.4 l / 100 km 6.9 l / 100 km + 8%

Same brojke unutar gornje tabele su veoma ilustrativne, ali je takođe zanimljivo i prateće pojašnjenje koje su priložili novinari pomenutog magazina, a koje se tiče načina merenja autonomije testiranih vozila od strane njihove redakcije. Naime, svi rezultati u vezi autonomije i potrošnje goriva koje oni dobiju, proizilaze iz merenja u idealnim uslovima, a oni se kreću u rasponu temperature spoljnog vazduha između dvadeset i trideset stepeni Celzijusa.
 

Kada je vazduh na preko četrdeset stepeni po istoj skali mereno, javlja se mogućnost, to jest rizik od požara, pa se baterija mora hladiti, dok je pri hladnijem vremenu (svežije od deset stepeni Celzijusa) potrebno dogrevanje baterijske ćelije. Ovo svakako treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka vezanih za ekonomičnost elektrifikovanih automobila.

AutoRepublika


 

Komentari