27.01.2020 09:17

Pokret za Bijeljinu ima za cilj u 2020. godini da bude respektabilan i nezaobilazan politički faktor a sve u interesu građana Bijeljine

Pokret za Bijeljinu smatra da Mićić ima legitimno pravo da razgovara sa kim hoće o sadašnjim i budućim projektima vezanim za Bijeljinu pa i izborima, to je njegova lična stvar i njegove stranke SDS-a.


Kakva je Vaša ocjena kao potpredsjednika Skupštine Bijeljine za prošlu 2019. godinu, da li ste zadovoljni urađenim?

Što se tiče 2019. godine mislim da je Skupština grada radila veoma korektno, da je ispunjena ona norma koja je zacrtana planom i programom. Ovo moje mišljenje potvrđuje i činjenica da nije bilo nekih velikih turbulencija, da nije bilo ni ekstremnih negodovanja opozicije, da su sjednice Skupštine grada obično trajale prosječno tri sata.

Naravno, mogu i da kažem da je u djelovanju i radu Skupštine grada saradnja pozicije i opozicije i mene kao potpredsjednika bila korektna, i sa partijama koje su u vlasti sa onima koji su u opoziciji nije bilo nekih oštrih kritika, nije bilo uvreda i to me raduje. Znači možemo da se pohvalimo da smo sredina u kojoj svi imamo dobre odnose i u kojoj svi dobro sarađuju.

Odluke koje smo donosili  ili one na prijedlog gradonačelnika ili na prijedlog javnih institucija, nadležnih odjeljenja, sve su bile u skladu sa zakonom, sve su i usvojene, odnosno prošle su pravni filter kao validne.

Na šta ste Vi kao potpredsjednik naročito ponosni odnosno koju odluku iz te prošle 2019. godine apostrofirate kao važniju od drugih?

Pa vidite svaka Skupština donosi i neke nove odluke. Ja sam najviše zadovoljan kad se odluke donesu u interesu građana, da građani budu zadovoljni time što mi donesemo. Vidjeli ste prethodnih par godina u Bijeljini nije bilo obilježavanja novogodišnjih praznika. Evo sada je to promjenjeno, odvojena su neka sredstva na dobrobit svih građana s ciljem da bi građani mogli da uživaju u tim praznicima da vide da njihov grad na njih misli.

To je mislim jako dobra odluka i bila je takođe na Skupštini grada i usvojena je. Ja sam zadovoljan i kada budu usvojena značajna povećanja kada je u pitanju i poljoprivreda i agrarni fond. Raduje me i uvećanje za socijalne kategorije. Nije bilo posebnih negodovanja, tako da su i javne ustanove većinom bile zadovoljne iskrojenim i planiranim budžetom.

Da li ima neka inicijativa ili ideja za kojom Vi kao predsjednik Pokreta za Bijeljinu žalite i što je moglo možda biti urađeno a nije u 2019. godini ?

Mi smo podnosili inicijative, tj. I ja kao odbornik u Skupštini grada. Inače ja svoje inicijative podnosim kao odbornik za potrebe građana na terenu. Često je dolazilo do pitanja građana sa terena vezano za infrastrukturne projekte, većinom po seoskim mjesnim zajednicama. Ljudi su se obraćali sa inicijativama za asfaltiranje puteva, to je neka bolna tačka u većini nekih ruralnih sredina ovde u Bijeljini.

Mi smo te inicijative iznosili i žao mi je što možda i većina od njih nije usvojena, jer nije bilo dovoljno sredstava u budžetu za te infrastrukturne projekte. Takođe mi je žao što nismo uspjeli da realizujemo inicijativu za ulicu Stefana Dečanskog, gdje je tokom 2019. godine dolazilo vrlo često do kvara na vodovodnoj mreži, to je jedna od većih mjesnih zajednica.

Mjesna zajednica Veljko Lukić i ulica Stefana Dečanskog, znalo se desiti da nekad u mjesec dana petnaest dana nema vode po par sati, mi smo podnijeli više inicijativa da se tu izvrši rekonstrukcija vodovodne mreže. Žao mi je što to nije sanirano jer nije bilo mogućnosti, nije bilo sredstava ni u gradskom budžetu ni u firmi Vodovod i kanalizacija.

Ali su obećali da će u  ovom novom kreditu koji grad Bijeljina treba da podigne u 2020. godini  biti odvojena sredstva i da će ta ulica biti sanirana, a taj problem koji se tamo dešava već nekih pet šest godina napokon rješen.

Takođe u više seoskih mjesnih zajednica, Donja Čađavica, Zagoni, Suvo Polje, Ostojićevo, postoji potreba za putnom infrastrukturom, za asfaltiranje nekih puteva, gdje su mještani spremni da učestvuju sa dvadeset do trideset posto. Ali na žalost u 2019. godini grad nije bio u mogućnosti da izađe svim zahtjevima.

Već u 2020. godini ima najava da će svi ti projekti biti završeni. To me raduje i mislim da mi je žao da smo možda malo više trebali insistirati, ali to je neki naš cilj i dio našeg programa.

A što se tiče socijalnog aspekta moramo u nekom narednom periodu u toku  godine tražiti da se izradi jedna nova, tačnije socijalna karta u gradu Bijeljina, gdje bi se uključile mjesne zajednice, predsjednici mjesnih zajednica, savjeti mjesnih zajednica, da se obiđu ljudi po svim mjesnim zajednicama koji teško žive, da se urade ti spiskovi, da se dostave možda Centru za socijalni rad. Jer vjerujte da stalno se javljaju ljudi, dolaze, traže neku pomoć ali nisu na evidencijama Centra za socijalni rad ni nekih drugih odjeljenja. I vrlo je teško izaći u susret svima, a mnogo je takvih slučajeva.

Čini nam se da u zadnje vrijeme Vaš Pokret za Bijeljinu bilježi rast popularnosti u gradu i u Semberiji uopšte? Šta mislite zašto je tako ?

U poslednje vrijeme u Bijeljini nije bilo nekih bitnijih dešavanja na političkoj sceni, znači bile su i ostale političke partije koje su duži niz godina dominantne, ili koje su dominirale u Semberiji.

Osjetilo se da je ovde u ovom gradu bilo potrebno da se desi neka pozitivna promjena, da se pojavi neka pozitivna priča, koja neće ljude opteretiti na bilo koji način.

I upravo skupila se grupa mlađih ljudi koja je odlučila da pokrene jednu novu priču, priču koja nema leđa, koja nije ničiji privjezak, priču o kojoj smo dugo razmišljali.

Osnovali smo Pokret za Bijeljinu po nekoj osnovnoj inicijativi, uključili smo i veliki broj ljudi na terenu koji je odmah u startu bio zainteresovan za tu priču, otvorli smo kancelariju na lijepom mjestu u centru Bijeljine, kancelarija je svakodnevno otvorena, radimo dobru markentinšku kampanju preko društvenih mreža.

Imamo dobre i pozitivne događaje koji privlače pažnju javnosti, naši događaji su usmjereni ka rješavanju problema i po seoskim i po gradskim mjesnim zajednicama. Podnosimo i inicijative šta bi to trebalo uraditi ili rješavamo neke probleme koji su u našoj mogućnosti kada mi to možemo uraditi od svojih ličnih sredstava koje sakupimo kao članovi pokreta.

I pokazalo se efektno za ovaj neki period 15-16 mjeseci koliko postojimo da smo imali negdje preko 300 događaja, da smo se pojavili u svakoj mjesnoj zajednici u Bijeljini, da smo se pojavili u svakom naselju, svakoj ruralnoj sredini, podnijeli neke dobre inicijative, učinili neko dobro dijelo.

Želimo da se zbližimo s našim građanima da sa njima pričamo direktno, da im pokažemo ko smo šta smo. I ta priča po nama je uspjela, narod je podržava, nemamo ni neprijatelje, nemamo  loše odnose ni sa jednom političkom partijom, ne bavimo se napadanjem, prozivanjem.

Kad nas, ali rijetko, prozovu i ako je to bez razloga, naravno mi ćutimo. Znači želimo samo da širimo vedrinu, pozitivan duh, da širimo ljubav. Naš glavni i stalni slogan je “dobri ljudi za dobre ljude“.

I naravno veliki dio propagandnog materijala smo uradili, svakodnevno dijelimo to građanima i kao i naš program Pokreta za Bijeljinu. I mislim da u ovom početnom periodu od šesnaest mjeseci, da smo zaista mnogo toga uradili, da smo imali dosta kontakta sa građanima. Mislim da je priča Pokreta za Bijeljinu nezaustavljiva, da nas niko ne može spriječiti da uspijemo u našem cilju. A na cilj je prevashodno podizanje kvaliteta života svakog našeg sugrađanina kako u gradu tako i na selu.

Stvaranjem dobrog privrednog i životnog ambijenta motivisaćemo i mlađu populaciju da svoj život planira i gradi u Bijeljini i Semberiji a ne negdje u inostranstvu. To mi je i lično osnovni cilj ali i cilj Pokreta za Bijeljinu.

Kako gledate na zadnja dešavanja vezana za moguću prekompoziciju trenutnih pozicionih i opozicionih stranaka pred lokalne izbore u Bijeljini 2020.god?

Aktuelni gradonačelnik Mićić po meni ima legitimno pravo da već sada pregovara sa kim hoće. Partijski odnosi unutar SDS-a i SNSD-a nisu predmet našeg razmišljanja. Po meni sve je to na neki način političko razigravanje sa ciljem da se osiguraju neke planirane pozicije a tu mislim i na gradonačelničku.

Za nas u Pokretu za Bijeljinu je bitna samo jedna stvar za eventualne razgovore u futuru oko toga ko će sa kim da koalira, dakle, mi imamo svoj program od deset tačaka i svako onaj ko je spreman da ih prihvati je za nas prihvatljiv kao budući sagovornik pa i koalicioni partner.


Izvor: Bijeljinapress

Komentari