14.01.2020 07:48

Bijeljina: NAJMLAĐI PRESTUPNIK IMAO SAMO 14 GODINA - Maloletnička delinkvencija u porastu

Zbog izvršenja krivičnih dela, Policijskoj upravi Bijeljina u proteklih 11 meseci prijavljeno je 45 maloletnih osoba, a prošle godine u istom periodu bilo ih je 30.


Foto: SINIŠA PAŠALIĆ / RAS SRBIJA

Centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo , škole i Ombudsmen za decu preduzimaju niz aktovnosti kako bi preventivno delovali na smanjenje maloletničke delinkvencije. Ohrabruju podaci da maloletnici nisu počinili najteža krivična dela, ali je zabrinjavajuće da je starosna dob maloletnih prestupnika sve niža. Najviše maloletnih delinkvenata je uzrasta od 16 do 18 godina, njih troje je uzrasta od 14 do 16 godina, dok je jedno lice bilo mlađe od 14 godina. Najčešće se radi o dečacima, ali evidentirane su i tri devojčice.

- Maloletnici uglavnom rade krivična dela protiv imovine, pre svega to su krađe, teške krađe i oštećenje tuđe stvari. Zatim krivična dela protiv života i tela, nanošenje teških telesnih povreda i krivična dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga - kaže portaprola Policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić.

Prema policijskim saznanjima, dodaje ona, ova krivična dela najčešće rade maloletnici romske populacije, deca iz nepotpunih porodica i deca bez roditeljskog staranja, a evidentira se i značaj broj „povratnika u izvršenju“, odnosno oni koji su od ranije poznati policiji. Marićeva ističe da u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku, policija može maloletnim delinkventima izrekne mere upozorenja, vaspitne preporuke i krivične sankcije predviđene ovim zakonom.

Socijalni radnici, priholozi i pedagozi kao najčešće uzroke maloletničke delinkvencije navode loše porodične odnose, vaspitnu zapuštenost, negativan uticaj vršnjačke grupe i modernih tehnologija, nedovoljnu vaspitnu ulogu škole.

Psiholog Centra za socijalni rad Slavica Kovrlija kaže da je preventiva najvažnija.

– Pre svega rad s porodicom, jačanje porodičnih odnosa i veza, bavljenje decom te ophođenje s njima onako kako to uslovno nalaže “prava porodica”. Nije bitno da li imamo jednoroditeljsku ili kompletnu porodicu, uticaj roditelja jako važan - kaže Kovrlija.

Ona apeluje na roditelje da potraže pomoć ukoliko im zatreba, naglašavajući da skrivanje i ignorisanje problema ne pomaže u njegovom rešavanju.

– Važan je i uticaj škole. Moramo vratiti poverenje dece u obrazovanje i sprečiti ih da napuštaju školski sistem. Nažalost, imamo sve veći broj izostanaka i sve više roditelja koji pravdaju te izostanke, pružajući tako deci lažnu podršku - kaže Kovrlija.

Poslednjih godina prava maloletnih počinioca krivičnih dela u Republici Srpskoj, u skladu sa konvencijom Ujedinjih nacija, sve više se poštuju. Tako kancelarija Ombudsmena za decu RS nema ni jednu prijavu o kršenju prava maloletnih delinkvenata.

Zamenica ombdusmena za decu RS Jovanka Vuković kaže da to ukazuje da je naše društvo postalo senzibilnije na pojavu maloletne delinkvencije, kako u samom načinu sprovođenja krivičnih postupaka tako i primeni postojećih propisa.

Jedan dom u Srpskoj

Stručnjaci upozoravaju da u Srpskoj postoji samo jedan dom u Banjaluci, u koji se smeštaju maloletnici sa društveno neprihvatljivim ponašanjem ali isključivo oni koji su bez roditeljskog staranja. Ova ustanova ima veoma ograničene kapacitete i može da zbrine samo 16 štićenika. U nedostatku adekvatne ustanove za njihovo zbrinjavanje, pomoć nastoji da pruži Dnevni centar za decu u riziku koji već par godina radi pri bijeljinskom Centru za socijalni rad kroz koji je do sada pršlo oko 4.000 štićenika.Izvor: Blic.rs/S.M.

Komentari